Hoe werkt onze kring?

Het bestuur van de Plattelandskring Twente heeft onder meer als taak het aannemen van leden, het onderhouden van contacten met eigen leden en andere organisaties.

Naast het bestuur heeft de kring een activiteitencommissie en een nieuwsbrief redactie.

Onze Kring komt 1 keer per maand samen; meestal de laatste vrijdag. De plek van samenkomst is thuis bij een kringlid of op een afgesproken locatie. De kringavonden zijn informeel, ontspannend en gezellig. De avond begint meestal rond half negen en onder het genot van koffie/thee kletsen we met z’n allen even bij.

Het succes valt en staat bij de betrokkenheid van de kringleden zelf. Gezelligheid voert de boventoon. Veelal ontstaan er leuke vriendschappen in een kring.